Witaj w naszym Przedszkolu!

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które przedstawią Ci naszą placówkę.

Zapisy

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego ”Teraz My”

Do punktu przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 2.5 lat do czasu podjęcia edukacji szkolnej. Za zgodą kadry pedagogicznej jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 2.5 lat.

Warunkiem przyjęcia do punktu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które ukończyły 7 lat muszą posiadać także odroczenie obowiązku szkolnego, wydane przez szkołę rejonową.

Rekrutacja do punktu trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc. Rodzice dzieci przyjętych do punktu zobowiązani są do podpisania umowy oraz wypełnienia Karty Dziecka.

Zajęcia

W Punkcie Przedszkolnym „Teraz My” prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • dogoterapia,
 • język angielski,
 • taekwondo,
 • nauka samoobsługi i samodzielności,
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • wycieczki poza teren przedszkola.

Zajęcia indywidualne:

 • terapia psychologiczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • logopedia,
 • rehabilitacja ruchowa (usprawnianie ruchowe, gimnastyka korekcyjna),
 • masaże,
 • muzykoterapia.

Zajęcia indywidualne dobierane będą zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci.

Opłaty

Odpłatność za miesięczny pobyt dziecka wynosi:

 • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na jedną niepełnosprawność – 150zł + koszt wybranych posiłków.
 • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na niepełnosprawności sprzężone lub autyzm – 100zł + koszt wybranych posiłków.

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor placówki może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty za czesne, bądź ustalić indywidualne opłaty.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 14,50zł

 • śniadanie – 2,00zł,
 • obiad – 11,50zł,
 • podwieczorek – 1,00zł.

Istnieje możliwość wybrania ilości posiłków, z których dziecko będzie korzystać. Posiłki w ramach diety – dodatkowo 2,50zł.

Zapraszamy do kontaktu!