Kadra naszego przedszkola

Barbara Mikrut

Dyrektor i właściciel

Ukończyła resocjalizację na UJ, następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą na AP w Krakowie. Od 25 lat pracuje w przedszkolu specjalnym, przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele

Anna Myśliwiec

Anna Myśliwiec

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Krakowskiej Akademii oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki. Siedmioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną zdobyła pracując w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie. Praktyki, wolontariat oraz praca wychowawcy na półkolonii podczas wakacji „Lato w mieście” pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Ukończyła kursy: Komunikacji Interpersonalnej, Masaż Shantala, Stymulacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Kurs Terapii Karmienia, Kurs MAKATON, Kurs Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, Kurs Rozbieżność oczekiwań współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, Kurs podstawowy Języka Migowego, Kurs The Gateway – Award jako aktywizująca metoda pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją intelektualną. Współpracuje z Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Jej pasją jest muzyka, książki i teatr.

Anna Zając

Anna Zając

Nauczyciel, logopeda

Ukończyła studia o specjalnościach oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W systemie podyplomowym realizuje również studia z zakresu logopedii. Liczne praktyki zawodowe pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Animator zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością podczas pikników integracyjnych oraz innych wydarzeń. Ukończyła między innymi kursy: diagnozy funkcjonalnej narzędziem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Smart Hand Model diagnoza i terapia ręki u dzieci, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień, Makaton I stopień, Terapii Karmienia, Wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się uczniów niemówiących, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, kurs biblioterapii oraz odimiennej metody nauki czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak. Jej pasją są techniki plastyczne wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Tęcza” prowadząc zajęcia dla dzieci z zespołem Downa w wieku 2,5 do 6 lat.

Joanna Toruńska

Joanna Toruńska

Nauczyciel

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela oraz oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach. Posiada 4,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W trakcie studiów rozpoczęła pracę w jednym z krakowskich przedszkoli specjalnych gdzie przez 3,5 roku mogła uczestniczyć w zajęciach oraz terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Karolina Adamiak

Karolina Adamiak

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę o specjalności Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ukończyła kurs z zakresu komunikacji alternatywnej (między innymi: AAC I, „Angielski program The Gateway Award – alternatywną metodą pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”) oraz szkolenie z zakresu terapii karmienia. Doświadczenie zdobywała w ciągu trzyletniej pracy w Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym „Teraz My”.

Marzena Krupa

Marzena Krupa

Nauczyciel

Ukończyła studia o specjalności oligofrenopedagogika z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną oraz terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie realizuje studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Liczne praktyki i wolontariaty podczas studiów pozwoliły jej na zdobycie nowych umiejętności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednym z krakowskich przedszkoli prowadząc indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne grając na gitarze. Swoją pasję do muzyki wykorzystuje w zajęciach umuzykalniających z dziećmi w przedszkolu.

Joanna Dulak

Joanna Dulak

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, a następnie psychologię kliniczną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki. Dwunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie zdobywała pracując jako psycholog -terapeuta na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krakowie. Jest terapeutą Integracji Sensorycznej, prowadzi w przedszkolu zajęcia stymulujące rozwój zmysłów poprzez zabawy plastyczne. Ukończyła kursy Stosowanej Analizy Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych, a także Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach dla terapeutów.

Magdalena Medyńska

Magdalena Medyńska

Nauczyciel

Absolwentka terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rewalidacji i integracji osób z upośledzeniem umysłowym na Akademii Ignatianum w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole specjalnej na stanowisku nauczyciela oraz terapeuty prowadzącego rewalidację. Ukończyła również międzynarodowy kurs pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, a doświadczenie tam zdobyte wykorzystywała podczas pracy w integracyjnej szkole podstawowej Montessori oraz w czasie zajęć dla dzieci z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzonych w Stowarzyszeniu Tęcza. Ukończyła między innymi kursy: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawa w terapii dziecka z autyzmem.

Specjaliści

Jagoda Krzyżanowska

Jagoda Krzyżanowska

Fizjoterapeuta, SI

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła 2 moduły Terapii Integracji Sensorycznej Ayres SIAT, a także kurs kinesiotapingu, Mc Kenzie, instruktora Pilates, hirudoterapii. Obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika. Ponadto jest w takcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty zajęciowego. Oprócz pracy w przedszkolu, prowadzi rehabilitację domową dzieci oraz wolontariat w domu dziecka, a także rehabilitację osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie poruszających się na wózkach.

Natalia Szuba

Natalia Szuba

Logopeda

Z wykształcenia filolog polski, logopeda. W 2016r. uzyskała tytuł neurologopedy klinicznego, specjalisty wczesnej interwencji logopedycznej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w szpitalach na oddziałach neurologii, rehabilitacji neurologicznej, pediatrycznym, psychiatrycznym, poradniach i przychodniach specjalistycznych, jak również w przedszkolach integracyjnych. Ukończyła także kurs Polskiego Języka Migowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W codziennym poznawaniu świata z dzieckiem, z zaangażowaniem kładzie nacisk na rozwój mowy. Dużą przyjemność sprawia jej rozwikłanie dziecięcych zagadek i pogłębianie ciekawości dzieci.

Maria Matyszkiewicz

Maria Matyszkiewicz

Psycholog, terapeuta SI

Ukończyła studia magisterskie na UJ – kierunek psychologia ze specjalnością defektologia, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także liczne kursy dotyczące diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest terapeutą integracji sensorycznej II stopnia. Autorka książek „Małymi kroczkami – liczymy do 10” i „Małymi kroczkami – zegar”. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Krakowie.